Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Βιώσιμη πόλη & παράγοντες διαμόρφωσής της σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης – μια πολυτροπική προσέγγιση, Δ.Σ. Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών

Παρουσίαση του προγράμματος που υλοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών υπό την εποπτεία του Δρ. Γεωργίου Ποταμιά στην ημερίδα με θέμα: Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου