Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

To Δάσος, μονοπάτι ζωής, 6ο Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄ Τάξης του 6ου Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, υπό το συντονισμό της εκπαιδευτικού κ. Μαρίας Σπυροπούλου.